Vi erbjuder utvecklande tjänster för ditt företag

Våra tjänster

Kontakta oss för mer information om nedanstående tjänster.

Utbildningar

Vi skräddarsyr och genomför utbildningar inom samtliga våra verksamhetsområden. Exempel på utbildningsuppdrag:

  • Handledarutbildning för ST-läkare och specialister
  • Ledarskapsutbildning för ST-läkare
  • Presentationsteknik

Ledarskapsprogram

Det ska vara utmanande och stimulerande att vara chef. Som chef har du direkt inflytande över medarbetare och verksamhet och har därmed också ett stort ansvar. Vårt ledarprogram ger dig de förutsättningar som krävs för att utöva ett gott ledarskap.

Programstart: Kontakta oss för information och anmälan.

Förstudier/Utredning

Grundligt genomförda förstudier/analyser/utredningar är en förutsättning för en framgångsrik verksamhets­utveckling. Utan ett tillförlitligt beslutsunderlag är risken stor att de förändringsåtgärder som vidtas inte når avsedd effekt.

Kravanalys/Upphandling av IT-Stöd

En verksamhetsanalys leder ofta fram till att behov av ett effektiviserat verksamhetsstöd konstateras. För att berörda verksamhetsprocesser ska bidra till företagets/organisationens måluppfyllelse på ett så effektivt sätt som möjligt, krävs att en kravanalys genomförs innan förändring sker. Kravanalysen visar vilken typ av eller vilken kombination av förändringar som behöver genomföras. Om upphandling av nytt/förändrat it-stöd ska göras är det viktigt att detta verkligen ger önskad förändring och att stödet passar in i den befintliga miljön.

Projektledning

Det finns flera fördelar att använda sig av en projektledare som inte tillhör organisationen. En extern projektledare kan lättare förhålla sig neutral till olika organisatoriska och funktionella delar av organisationen, och har inget ”arv” att förhålla sig till samt kan tillföra erfarenheter från andra projekt och organisationer.

Handledning

Processhandledning sker i möten där man träffas tillsammans med en extern utbildad handledare och under kontrollerade former arbetar med aktuella frågeställningar. Regelbunden handledning är ett sätt att klara av och utveckla sitt professionella förhållningssätt.

Coaching

Coaching är en professionell samtalsmetodik med syfte att fokusera på och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat. Grundfilosofin är att varje individ är experten i sitt eget liv och har de resurser som behövs för att hitta lösningar och komma vidare. Coaching innebär att hitta och stärka den potential som finns inom varje individ och organisation. Samtalen utgör en del av coachingen. En annan viktig del i utvecklingsprocessen är träning mellan träffarna och hur kunskaperna tillämpas i vardagen.