Ledarskapsutbildning för läkare. Webbkurs/Online, två dagar

Ledarskapsutbildning för läkare. Webbkurs/Online, två dagar

Målgrupp: ST-läkare oavsett specialitet.
Omfattning: Två dagar, avhandlar delmål a1 och a6 (SOSFS 2015:8) respektive delmål STa5 och STa1 (HSLF-FS 2021:8)
Datum: 14-15 oktober 2024
Pris: 8.400 kr exkl. moms

Ledarskap
Att arbeta som läkare innebär att ha en ledarroll och ledarskapskompetens är ett uttalat mål i läkares ST. I målbeskrivningarna ställs krav på ledarskapskurs (delmål  a1 respektive STa5,) syftande till att kunna utöva ledarskap i det dagliga arbetet. Kursen fokuserar på att ge deltagarna ökad förståelse, insikt och praktiska verktyg som underlättar arbetsmoment kring funktionen som ledare.

Sjukvårdens organisation och ekonomiska styrningssystem
Kunskap om hälso- och sjukvårdens organisation och styrning samt förutsättningar i en politiskt styrd verksamhet ingår som en viktig bas för förståelse av den egna rollen.   I delmål a6 respektive STa1 anges kurs som obligatorisk utbildningsaktivitet för att uppnå delmålskompetens.

Ledarskapskursen omfattar två dagar behandlar båda ovan angivna delmålsomr

Övergripande kursprogram  (exempelvis för bifogande till studierektor i samband med godkännande):

Välkommen att skicka in din kursanmälan i formuläret till höger


Bokningsregler
Bekräftelse på anmälan fås via e-post efter skickat bokningsformulär. Detta är ingen garanti för att plats erhållits på önskad kurs utan endast ett kvitto på att anmälan gjorts. Plats på vald kurs har erhållits först när detta bekräftats via e-post. Anmälan är bindande. Vid återbud senare än fyra veckor innan kursstart ska hela kursavgiften betalas. Kursplats får överlåtas till annan deltagare. Kursavgiften ska betalas innan kursstart. Faktura samt kursinformation skickas till kursdeltagarna senast en månad innan kursstart. Hoff & Lindahl förbehåller sig rätten att ställa in kurs p.g.a. för få anmälningar.