Om oss

Vi har, förutom teoretiska kunskaper, ledarerfarenhet samt bred och mångårig erfarenhet inom våra verksamhetsområden. Vi har arbetat i offentlig förvaltning och privata företag. Vi arbetar i ett nätverk av konsulter med mångårig erfarenhet av organisationsutveckling och ledarskapsfrågor.

Mats Lindahl

Mats Lindahl är ledarskaps- och organisationskonsult och har mångårig erfarenhet av att själv arbeta som ledare. Han har erfarenhet av och kunskap om organisationsfrågor, ledarskap, administrativ utveckling och projektledning. Han har arbetat med statlig förvaltning, kommun- och landstingsverksamhet, de senaste årenmed inriktning på läkares utveckling.
Mats har även erfarenhet av chefsbefattningar inom IT-konsultverksamhet som verksamhetschef och konsultchef. Han har arbetat med strategifrågor, förhandlingar, personalplanering,  avtals- och metodfrågor inkluderande projektstyrningsmetodik.


Ingegerd Hoff-Lindahl

Ingegerd är beteendevetare. Hon har utbildning i bland annat handledningsmetodik samt är diplomerad coach enligt ICF-standard. Ingegerd har också genomgått flera ledarskaps- utbildningar samt flertalet fortbildningar. Hon har drygt 20 års yrkeserfarenhet omfattande arbete med människor i olika livssituationer. 
Ingegerd har sedan 2002 varit egen företagare med bland annat erfarenhet som delägare och VD i privat vårdföretag.