Välkommen till Hoff & Lindahl

Vi erbjuder utbildningar för läkare och tjänster för att bidra till byggandet av tryggare organisationer. Gemensamt för våra verksamhetsgrenar är att vi vill skapa långsiktiga relationer och leverera nytta för verksamheten genom anpassade utbildningar och tjänster. Läs vidare nedan eller kontakta oss gärna så berättar vi gärna mer.

Handledar- och ledarskapsutbildningar för läkare

Se vår kurskalender för schemalagda kurser. OBS. Vi erbjuder nu även handledar- och ledarskapsutbildningar digitalt som onlinekurser.

Kurser och utbildningar

Kundanpassade utbildningar

Handledarutbildning för ST-läkare och specialister, Ledarskap för ST-läkare

Kurser och utbildningar

Tjänster för Tryggare organisationer

Inom företag, organisationer och myndigheter ökar kraven på effektivitet, bättre måluppfyllelse och förmåga till förändring. Allt högre krav ställs på organisationers, företags och människors förmåga till förändring och flexibilitet.

Hoff & Lindahl Organisationsutveckling AB vill bidra till skapandet av trygga och mogna företag och organisationer och därmed öka deras måluppfyllesle och medarbetares arbetsglädje.

Vi utgår från ett tänkande som bygger på samspelet mellan organisation, ledarskap, grupp och individ. Läs mer om våra tjänster här

VÅRA TJÄNSTER