Handledarutbildning för läkare Webbkurs/Online:

Handledarutbildning för läkare Webbkurs/Online:

Målgrupper:
ST-läkare: oavsett specialitet. Avhandlar delmål a1 (SOSFS 2015:8) respektive delmål STa6 (HSLF-FS 2021-8). För att uppfylla socialstyrelsens krav på handledarkurs för handledning av BT-läkare.
Specialister: oavsett specialitet för att uppfylla socialstyrelsens krav på handledarkurs för handledning av ST-läkare.

Omfattning: Två dagar
Datum: 22-23 september 2022, 17-18 november 2022
Pris: 7.800 kr exkl. moms
Genomförs som onlinekurs i Zoom

Handledarutbildning för läkare genomförs under två dagar och ger en tydlig bild av handledaruppdragets innebörd och en ökad kunskap om handledarrollen i läkares vidareutbildning.

  • Kunskap om regelverk och riktlinjer som styr ST-utbildningen.
  • Färdighet i handledning som metod och ökad förståelse för handledningen i förhållande till teorier och modeller.
  • Ökad insikt om sig själv som handledare.
  • Praktiska verktyg för handledaruppdraget samt ökad inspiration att fortsätta utveckla sig själv och läkare under utbildning.

Efter godkänd kurs ges intyg för delmål a1 (2015 års regelverk) alternativt delmål STa6 (2021 års regelverk) .

Övergripande kursprogram  (exempelvis för bifogande till studierektor i samband med godkännande):

Välkommen att skicka in din kursanmälan i formuläret till höger


Bokningsregler
Bekräftelse på anmälan fås via e-post efter skickat anmälningsformulär. Detta är ingen garanti för att plats erhållits på önskad kurs utan endast ett kvitto på att anmälan gjorts. Plats på vald kurs har erhållits först när detta bekräftats via e-post. Anmälan är bindande. Vid återbud senare än fyra veckor innan kursstart ska hela kursavgiften betalas. Kursplats får överlåtas till annan deltagare. Kursavgiften ska betalas innan kursstart. Faktura samt kursinformation skickas till kursdeltagarna senast en månad innan kursstart. Hoff & Lindahl förbehåller sig rätten att ställa in kurs p.g.a. för få anmälningar.